Landbruk21 Trøndelag driver kontinuerlig å dyrke ideer som kan føre til fruktbare framtidsnæringer for det kreative og kompetente trønderske landbruket.

Her presenteres noen av de initiativene og prosjektene som L21T jobber med:

Agrilink

Agricultural Knowledge: Linking farmers, advisors and researchers to boost innovation (EU-prosjekt)... Les mer

Vekstskifte Trøndelag

Prosjektet Vekstskifte Trøndelag har som resultatmål å oppnå økt avlingsnivå i konvensjonell produksjon og øke den økologiske produksjonen gjennom fokus på de positive ...... Les mer

Grønn Forskning

  Forskning og utvikling for landbruket Hovedpilaren i Grønn Forskning er næringsgruppene. Næringsgruppene settes ned hver høst innenfor flere fagområder i landbruket. Ei ...... Les mer