Fullskalaprosjekt med traktorforsøk (12 måneders drift) og utredning av avgiftregime, og miljø- og bærekraftforutsetningene for innføring av den nye fornybare diesel EN 15940 i norsk landbruk.

Prosjektet er delfinansiert gjennom Innovasjon Norge, samt egeninnsats og egenandel fra prosjektdeltakere.

Prosjektdeltakere: Gårdbrukere, Norges Bondelag, Ruralis, NMBU, Høgskolen i Innlandet - campus Blæstad, Mære landbruksskole, Norsk landbruksrådgiving, Felleskjøpet Agri, Eikmaskin AS, Eiksenteret (servicesenter for Eikmaskin) og ECO-1 som leverandør av fornybar diesel EN 15940.

Andre bidragsytere og samarbeidspartnere: SINTEF Energy, Pon-Cat, miljøstiftelse Zero og Energi Gården.

Prosjektet er organisert i 3 delprosjekter; A) Traktorforsøk, B) Avgiftsutredning og C) Bærekraftutredning. Tidsrammen for prosjektet er fra april 2018 og fram til utgangen av 2019. Traktorforsøket ble igangsatt i august.

 

Maria Luces

Maria Luces

Prosjektleder L21T

Tlf: +47 924 477 30

E-post: maria.luces@landbruk21.no