Regionalt prosjekt med formålet å øke verdiskapingen i hele verdikjeden for midt-norsk kjøttproduksjon gjennom økt differensiering og regionale spesialiteter.

Med utgangspunkt i arbeidet med forstudien «Økt differensiering storfekjøtt Trøndelag» ble det igangsatt et hovedprosjekt som favner bredere enn storfekjøtt og løfter inn andre dyreslag fortrinnsvis gris og småfe.

Landbruk21 Trøndelag er prosjekteier og Nortura hovedsamarbeidspartner. Dette er et stort og komplekst prosjekt som krever involvering og engasjement fra mange aktører, særlig Nortura sin organisasjon (produsenter, fabrikkansatte, ledelse, salgsorganisasjon og marked).

Styringsgruppen består av KjøttCompagniet, Nortura, Sparebank1 SMN, To Rom og Kjøkken, Oi! Trøndersk mat og drikke, Vilteksperten og Landbruk21 Trøndelag.

Tidsrammen for prosjektet er 5-7 år, fra høsten 2017.