Forprosjektet er avsluttet. For videreføring av dette initiativet se prosjektet "Økt verdiskaping fra midtnorsk kjøttproduksjon"

Det ble satt i gang et forprosjekt finansiert av Landbruk21Trøndelag (L21T) for å kartlegge mulighetene for å øke merverdien av storfekjøtt i Trøndelag.

L21T engasjerte Oi! Mat og Drikke for å koordinere utredningsarbeidet, identifisere utviklingspotensialet på tvers av hele verdikjeden og konkretisere tiltak som kan gi økt differensiering av storfekjøtt i regionen. Stort engasjement blant prosjektgruppen som besto av ressurspersoner fra markedsaktører, produsentmiljøet, industrien, landbruksrådgivningen, forsknings- og kunnskapsmiljø. Videre står på planen å rigge et pilotprosjekt for utprøving av tiltakene foreslått av prosjektgruppen hele veien fra bonde til marked.