Initiativet bygger videre på det gode arbeidet som er gjort tidligere innenfor HMS i landbruket og gårdbrukerens fysiske og psykiske helse.

Bakgrunnen for ønsket om å etablere et nasjonalt fagkompetansesenter ligger i seminaret avholdt juni 2016 på Jektvolden på Inderøy etter et initiativ fra St. Olavs, Arbeidsmedisinsk avdeling (AMA) og Institutt for samfunnsmedisin ved DMF NTNU, som et oppfølgingstiltak til arbeidet med prosjektet om bønders psykiske helse. På seminaret ble det besluttet å opprette en arbeidsgruppe, som innen desember 2016 skulle vurdere ulike sider knyttet til opprettelsen av et kompetansesenter for landbrukshelse i Midt-Norge.

L21T tok tak i initiativet høsten 2016, stilte sammen med St.Olav AMA med finansiering til et forprosjekt. Det ble da etablert en faggruppe som premissgiver på formål, organisering, brukere og finansiering for et fagkompetansesenter. I faggruppen er St. Olav AMA/NTNU, Norsk Landbruksrådgivning (NLR), Norsk senter for bygdeforskning, Norges Bondelag og KSL Matmerk representert.