Forskning og utvikling for landbruket

Hovedpilaren i Grønn Forskning er næringsgruppene. Næringsgruppene settes ned hver høst innenfor flere fagområder i landbruket. Ei næringsgruppe består typisk av 5 deltakere, hvorav flertallet i gruppa skal være næringsutøvere. De øvrige deltakerne i gruppa er rådgivere eller tillitsvalgte i næringa. Deltakerne i ei næringsgruppe skal være spredt på alle tre fylkene i Midt-Norge. I arbeidsåret 2016/2017 har Grønn Forskning følgende næringsgrupper i sving:

  • Korn
  • Grovfôr
  • Sau
  • Kjøtt
  • Melk
  • Grønnsaker/bær/potet/frukt
  • Blå/grønn sektor

I tillegg jobber vi med å etablere nye næringsgrupper innen teknologi og økologisk.

Les mer om Grønn Forskning »