Forprosjektet er avsluttet

Videreføring av dette forprosjektet er hovedprosjektet "Ren biodiesel som drivstoff i norsk landbruk" (oppstart april 2018 og fram til des. 2019)

Forprosjektet "Biodrivstoff til traktorer i Trøndelag" var en del av klimasatsinger i landbruket som Sør-Trøndelag Bondelag og Felleskjøpet satt i gang i 2016. L21T ble engasjert til et forstudie som skulle utrede muligheter for implementering av biodrivstoff til traktorer i Trøndelag.

Det ble etablert en arbeidsgruppe som besto av Sør-Trøndelag Bondelag v/Jon Gisle Vikan, Fellekjøpet v/Noralf Størseth, Norsk Lnadbruksrådgivning (NLR) v/ Hilde Stokke, Lars M. Rosmo og Maria Luces v/L21T og Martin S. Solli som prosjektleder. Arbeidsgruppen er premissgiver til forprosjektet.