Agricultural Knowledge: Linking farmers, advisors and researchers to boost innovation (EU-prosjekt)

“Agricultural Knowledge: Linking farmers, advisors and researchers to boost innovation”, med finansiering fra «Horisont2020». Bygdeforskning skal gjennomføre casestudier og såkalt «Living lab» i Norge i samarbeid med andre internasjonale forskningspartnere. TINE og L21T er med som norske brukerpartnere. Nytteverdier for L21T blir i form av tilknytning til et internasjonalt nettverk, få erfaring med arbeidsmetoden «Living lab» og tilføring av ressurser til konkrete prosjekter knyttet til innovasjon, landbruk og formidling av forskningsbasert kunnskap i landbruket.