Sekretariatet utgjør arbeidsgruppen til Landbruk21 Trøndelag

Landbruk21 Trøndelag er organisert i et sekretariat. Sekretariatet skal stå for programmets daglige drift, inkludert tilrettelegging for strategisk arbeid, samt initiering, gjennomføring og oppfølging av tiltak. Videreføring av aktiviteter fra prosjektene Grønn Forskning og Kompetanseløft Trøndersk landbruk innarbeides som en egen arbeidspakke i Landbruk21 Trøndelag.

Prosjektstyret engasjerte Norsk senter for bygdeforskning i prosjektet som den operative organisasjonen og forretningsadresse for prosjektet Landbruk21 Trøndelag, med arbeidsgiveransvar for prosjektleder Maria Luces.

Styret

Sør-Trøndelag bondelagLars Morten Rosmo (styreleder)
Sør-Trøndelag fylkeskommuneGleny Foslie
Fylkesmannen i Nord-TrøndelagKirsten Indgjerd Værdal
Norsk senter for bygdeforskningHarald Lein
TINEMarit Haugen
Sintef Fiskeri og havbrukMarit Aursand
Norsk landsbrukssamvirkeOla Hedstein