Kontakt Landbruk21

Mer info

Prosjektleder Maria Luces

Postadresse: Universitetssenteret Dragvoll, 7491 Trondheim

Besøksadresse: Dragvoll Idrettssenter 4. etg, Loholt Alle 81, 7049 Trondheim

Telefon: +47 924 47 730
E-post: maria.luces@landbruk21.no