12. mars 2018
Heldags
Scandic Hell Hotell
Modell av Grønn Forsknings rolle i samfunnet
Prosjektverksted for landbruksforskning 
Jordbruk, matproduksjon og bygdenæringer
Grønn forskning i Midt-Norge inviterer næringsaktører, forskere, rådgivere og representanter for offentlig sektor til prosjektverksted for landbruksforskning – en arena for å diskutere og videreutvikle ideer om nye forsknings­prosjekt.
Ambisjonen er en åpen, uformell, og målrettet arena som bidrar til økt samarbeid og etterspurte FoU-prosjekt. Kunnskapsbehov og ideer til nye FoU-prosjekt presenteres, problemstillingene videreutvikles, nye prosjektpartnere møtes og finansierings­muligheter diskuteres. Diskusjonene vil ta utgangspunkt i tema som deltakerne selv foreslår på forhånd. Behov for ny forskning står sentralt, men enkelte tema kan også grense mot behov for rådgiving og formidling av eksisterende kunnskap.
Invitasjon med program og oversikt over gruppediskusjoner sendes ut i forkant av møtet, og ved påmelding angir du hvilke diskusjoner du helst vil delta på.

Sett av datoen. Lenke til påmelding og program legges ut snart.

Velkommen!

Kirsti Margrethe Haave Myran , prosjektleder, Grønn forskning i Midt-Norge