3. august 2017
09.30 - 10.30
Kurstelt inne på Bryggerifestivalen, Torvet i Trondheim sentrum

Vi inviterer til oppstartmøte for en kraftfull satsing der vi vil mobilisere den kompetente og innovative bioregionen fra kyst til kyst.

Dato: Torsdag 3. august kl. 9:30-10:30 (I forkant av Trøndersk Matfestival)

Sted: Kurstelt inne på Bryggerifestivalen, Torvet i Trondheim sentrum

Møtet er starten på en rekke aktiviteter under forprosjektet nylig tildelt av STFK til Landbruk21Trøndelag (L21T); «Bærekraft Nordens blå og grønne belte» – bioøkonomiutvikling i et 10 års perspektiv. Forprosjektet skal først og fremst kartlegge interesse og legge grunnlaget for en felles og kraftfull tversektoriell bioøkonomisatsing med sentrale aktører fra blå og grønne næringer, relevante FoU- og teknologimiljøer og offentlig sektor, bl.a. Arena Skognæringa i Trøndelag, NCE Aquatech og Sjømat Norge.

 

Trøndelag er helt avhengig av lønnsomme bedrifter som forvalter og foredler naturressursene våre.

Vår visjon er at Nordens blå og grønne belte skal ta en ledende rolle innen bærekraftig blå-grønn nærings- og bioøkonomiutvikling.

  • Vi skal bli Europas fremste region på industriell foredling av bioråstoff. 
  • Forbrukere nasjonalt og internasjonalt skal forbinde Nordens grønne belte med bærekraftig matproduksjon, basert på verdiene ren, ærlig og trygg mat

Skal vi lykkes med en slik ambisjon må vi samles på tvers av næringer og fag. Vi må utnytte de internasjonalt ledende kunnskapsmiljøene i vår region og ta konkrete steg i det grønne skiftet for å bygge lønnsomme næringer for framtida.

Velkommen, du og din virksomhet er viktig i et slikt innovasjonsarbeid.

 

 

Lars Morten Rosmo                                                                       Aslaug Rustad

Styreleder L21Trøndelag                                                            Daglig leder Oi! Trøndersk Mat Og Drikke