29. januar 2018
09.30 - 14.00
Scandic Hell Hotell

Modell av Grønn Forsknings rolle i samfunnet

Vi gjentar suksessen og arrangerer innspillseminar 29.januar 2018, 09.30 – 14:00, på Scandic Hell Hotell (lunsj kl 11:30). Hvis dere ønsker å gi innspill om viktige forskningstema for landbruket i Midt-Norge framover, er dere hjertelig velkomne til å delta.

 

Dette er en anledning til å påvirke prioriteringer av forskningsmidler framover. I februar/mars i år utformes årets utlysning av forskningsmidler fra de store, nasjonale finansieringskildene for landbruksforskning. I forkant av dette ønsker de innspill om hvilke forskningstema som bør prioriteres. 29.januar vil Landbruksdirektoratet være til stede og ta imot slike innspill på vegne av «Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri». Til seminaret inviterer vi også Regionale forskningsfond Midt-Norge, Forskningsrådet, forskere, representanter for offentlig sektor og andre næringsaktører.

Som i fjor inviterer vi hver aktør til å holde forberedte innlegg (maks 7 minutter, gjerne med en eller to plansjer). Avhengig av hvor mange som ønsker å uttale seg blir det eventuelt en åpen diskusjonsrunde mot slutten med korte innspill eller kommentarer. Innleggene bør legge vekt på hvilke forskningstema det er behov for finansiering av: Overordnede faglige tema/produksjoner eller mer detaljerte og spissede forskningstema.

Spre og diskuter gjerne budskapet internt og med andre interessenter.

Vil også informere om at det blir arrangert prosjektverksted den 12.mars 2018

Mvh.

Kirsti Margrethe Haave Myran

kirsti.myran@oimat.no

Prosjektleder, Grønn Forskning Midt-Norge

Mob: 48 13 68 91

www.landbruk21.no