Prosjektet Kompetanseløft Trøndersk Landbruk ble avsluttet 31.12.2015, og for å sikre videreføring av arbeidet med samordna rådgiving, erfaringsgrupper og mentorordning ble dette tatt med inn i den nye prosjektperioden i Grønn Forskning.

Gjennom Kompetanseløft Trøndersk Landbruk og Grønn Forskning er det etablert et nettverk av rådgivere tilhørende TINE, Nortura og Norsk Landbruksrådgiving. Disse rådgiverne møtes med jevne mellomrom for å legge til rette for mer samordna rådgiving mellom aktørene i landbruket. Prosjektlederen i Grønn Forskning følger opp dette samarbeidet.

Ordningene med erfaringsgrupper og mentorordning går videre, og Grønn Forskning oppfordrer næringa til fortsatt å benytte seg av denne muligheten til å etablere nettverk og kompetanseheving.