Mentorordning innebærer at en gårdbruker gjør en formell avtale med en kollega som kan bistå med råd, veiledning og som diskusjonspartner.

Dette er spesielt aktuelt ved større omlegginger av drifta, ved planer om utbygging og for nye brukere.

Pengene kan brukes til godgjøring av mentor

Mentorpar støttes med 4000 kr/år.

Støtten gis med en arbeidsfrist på 12 måneder. Det er mulig å søke om støtte i 2 perioder, men det ene tiltaket må være avsluttet før det innvilges et nytt.

Søknadsskjema til mentorordning finner du her: Mentor

Ta kontakt med prosjektleder Kirsti på telefon 48 13 68 91 for innspill, forslag og kommentarer.

Søknadsskjema

Søknadsskjema til mentorordning finner du her.