Grønn Forskning Midt-Norge ble startet opp som et forprosjekt i 2008-2009

Første prosjektperiode startet i 2010-2013, andre periode gikk fra 2013-2016 og tredje (og inneværende) prosjektperiode startet 1.juli 2016 og går til 30.juni 2019. Øyvind Mejdell Jakobsen var prosjektleder helt fra 2008 og fram til september 2015. Da tok Borgny Grande over som prosjektleder fram til august 2016. Nåværende prosjektleder er Kirsti Myran.

Grønn Forskning dekker fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal.