Erfaringsgrupper er en fast gruppe gårdbrukere/skogeiere som møtes regelmessig for å diskutere fag og lære av hverandre.

Tema for gruppen kan for eksempel være: Mjølkerobot, fôring, grovfôr, hvordan løse tidsklemma, utbygging av driftsbygning osv.

Pengene kan brukes til innleie av foredragsholder, studieturer, møtemat og leie av lokaler

Erfaringsgrupper støttes med 5000 kr/år.

Søknadsskjema til erfaringsgrupper finner du her: Erfaringsgruppe

Ta kontakt med prosjektleder Kirsti på telefon 48 13 68 91 for innspill, forslag og kommentarer.

Søknadsskjema

Søknadsskjema til erfaringsgrupper finner du her.