Økologisk klynge i Innherred

Landbruk21Trøndelag arrangerte fredag et arbeidsmøte med tema økologisk klynge Inherred. Viktige aktører fra hele verdikjeden var på plass. Fra bøndene til dagligvarehandelen. Konklusjonen ...... Les mer