Programmet Landbruk21Trøndelag er nå avsluttet. For mer informasjon kontakt direktør Svein Frisvoll i Ruralis.