Hypotesen er at en ny type biodiesel kan være like bra som fossilt. Nå har 15 traktorer på Innherred fylt tanken.

 

Gjengitt og skrevet av Lars Lilleby Macedo, Trønder-Avisa den 13. september

Ruralis, Institutt for rural- og regionalforskning, startet 1. juli i år prosjektet «Ren biodiesel som drivstoff i norsk landbruk» i samarbeid med Landbruk 21 Trøndelag, Mære Landbruksskole og Høgskolen i Innlandet Blæstad. Formålet er å kartlegge og dokumentere forskjeller i driftsproblematikk, blant annet slitasje og servicebehov.
Også drivstofføkonomi og drivstofforbruk skal dokumenteres. Hypotesen er at den nyeste biodieselen, kalt HVO EN15940, er fullt på høyde med konvensjonell fossil diesel, og at man kanskje kan dokumentere at den nye biodieselen har driftsmessige fortrinn.
Satsingen har tre delprosjekter. Det skal gjennomføres ett prosjekt for å undersøke biodieselens bærekraftskriterier, og ett for å undersøke hva slags avgiftsregime som kan gjøre det mulig for biodiesel å konkurrere med fossilt drivstoff i landbruket.
Det tredje og største delprosjektet er traktorprosjektet, der flere traktorer skal brukes med biodiesel i et helt år, og Ruralis mener de på den måten skal sikre et solid materiale for å kunne konkludere om spørsmålene.

Levanger og Steinkjer

Til sammen skal 14 traktorer være med i forskningsprosjektet, der det skal kjøres på ren HVO. Sju av disse rekrutteres gjennom Felleskjøpet, og er naturlig nok John Deere-er, mens de resterende sju rekrutteres gjennom Eikmaskin. Av disse er fire Massey Ferguson og tre Fendt.
Geografisk befinner brukerne seg fortrinnsvis i nærheten av Steinkjer og Levanger, i tillegg til Blæstad, hvor 2 traktorer skal inngå i spesialforsøk for presisjonslandbruk Bjørn Eidem er leder for prosjektet, og sier til traktor.no at det blant traktorene som er valgt ut er både helt nye, og litt eldre modeller. Dette for å få testet traktorer både med og uten AdBlue.

Vil fjerne fordommene

En av hovedingrediensene i HVO EN15940 er furuolje, om er et biprodukt etter celluloseproduksjon.

– Man klarer fortsatt ikke helt å unngå å bruke matråvarer som råstoff, men ved å ha tatt i bruk furuolje som én av komponentene er man ett skritt nærmere å kunne produsere biodrivstoff på nordiske ressurser, sier Eidem.

Biodrivstoff er foreløpig dyrere å produsere enn fossilt drivstoff, så Eidem sier at avgiftspolitikken må innrettes slik at det blir kostnadsmessig gjennomførbart å bruke det.

– Dette prosjektet kommer til å fjerne alle tekniske og agronomfaglige fordommer mot biodrivstoff på traktor, sier Eidem, og forklarer til traktor.no at ideen om at traktorer snart skal drives av strøm eller gass er lite forenlige med dagens situasjon når det kommer til norsk landbruks eksisterende maskinpark:
– Vi har en stor traktorpark, og det er økonomisk utenkelig å bygge den om til eksotiske eller mirakuløse drivstoff. Vi trenger et fornybart drivstoff som teknisk sett er likeverdig med dagens fossile alternativ, for å komme i gang med bruken av fornybart drivstoff så fort som mulig.