Onsdag 8. mars, Quality Airport Hotel Værnes, Kjøpmannsgaten 20, Stjørdal

Grønn forskning i Midt-Norge inviterer næringsaktører, forskere, rådgivere og representanter for offentlig sektor til prosjektverksted for landbruksforskning – En åpen, uformell, og målrettet arena som skal bidra til økt samarbeid og videreutvikling av ideer om nye forskningsprosjekt.

Prosjektverkstedet 8. mars legger vekt på jordbruk, matproduksjon og bygdenæringer hvor problemstillinger med relevans for hele landet og med spesiell relevans for Midt-Norge diskuteres. Kunnskapsbehov og ideer til nye FoU-prosjekt presenteres, problemstillingene videreutvikles, nye prosjektpartnere møtes og finansierings­muligheter kartlegges. Diskusjonene vil ta utgangspunkt i tema som deltakerne selv foreslår på forhånd. Behov for ny forskning står sentralt, men enkelte tema kan også grense mot behov for rådgiving og formidling av eksisterende kunnskap.

Invitasjon med program og oversikt over gruppediskusjoner sendes ut i forkant av møtet, og ved påmelding angir du hvilke diskusjoner du helst vil delta på.

Møtet, inkludert lunsj, er kostnadsfritt. Den enkelte dekker sin egen reise og tid.

Vi håper du vil delta og bidra til samarbeid om landbruksforskning. Invitasjonen er åpen. Videresend gjerne til ditt fagmiljø og andre kollegaer.

Velkommen!

Kirsti Margrethe Haave Myran , prosjektleder, Grønn forskning Midt-Norge
Lars Morten Rosmo, leder, Midtnorsk Samarbeidsråd