Landbruk21Trøndelag arrangerte fredag et arbeidsmøte med tema økologisk klynge Inherred. Viktige aktører fra hele verdikjeden var på plass. Fra bøndene til dagligvarehandelen. Konklusjonen ble at det er stor oppslutning om en økologisk klynge på Innherred og arbeid med å utvikle dette starter. På bildet ser vi Mette Fossum fra Rema1000 fortelle om stort beov for økt produksjon av økologiske varer.