Landbruk21 Trøndelag på møterunde på Steinkjer i dag. Her hyggelig møte med Nord-Trøndelag Bondelag.