Maria, Kirsti og Lars på møte i Molde i dag med landbruket i Møre og Romsdal for å diskutere hvordan næringa her kan være med å utvikle L21 som et redskap for hele Midt-Norge . Her deltok de økonomiske organisasjonene, faglaga, fylkesmann, fylkeskommune og NLR. Et godt og interessant møte med ei offensiv næring.